Có sẵn tối nay

Chọn Phòng Cho Kỳ Nghỉ Của Bạn

-
+
-
+
-
+

O'Briens Cashel Lodge


Only a few minute's walk, to the Rock of Cashel and Cashel town centre in County Tipperary but far enough to experience our wonderful scenic setting.
 
If you are planning a camping or caravan holiday in Ireland and want to stay somewhere central and scenic, Cashel Lodge also offers camping and caravanning facilities. Cashel Lodge and camping park is situated in a very scenic area nestled between the Rock of Cashel and the ancient Hoare Addey Monastery.
 
Cashel is extremely central, making the camping park an ideal base in Ireland. Only 1hr from Cork, Waterford, Limerick, Kilkenny and 2hrs from our capital city Dublin. The camping park in the heart of Tipperary...
 
Hình ảnh có nhãn Property building

What We Offer


Cashel Lodge offers accommodation and a Camping and Caravan park, with superb views of the historic Rock of Cashel.
 

Photo Gallery


Book direct on our website for the best available offers!

Our Location


Tom and Bríd O’Brien welcome you to Cashel Lodge offering you superb accommodation and private off-street parking at the foot of the Rock of Cashel, Co. Tipperary. Cashel is extremely central, making the camping park an ideal base in Ireland. Only 1hr from Cork, Waterford, Limerick, Kilkenny and 2hrs from our capital city Dublin. The camping park in the heart of Tipperary...

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách