Activities & Functions


This fabulous space is available for meetings and classes.
We have regular Yoga and Pilates classes.
 
Caring for your physical and mental health.
 
 
Yoga & Pilates Classes
If you feel like toning up those muscles and building strength and flexibility in your body or just improving your sense of well-being, join us at Cashel Lodge B&B for one of the many classes of Yoga and Pilates taking place every week.
 
Whatever your age or ability there is a class to suit you. The aim is to engage your mind and body to improve your physical and mental health. It will help to de-stress you from all the things that make life difficult.
 
  • To enrol directly for Pilates contact Eimear on 086 8184218 - Classes available Wednesday mornings and evenings. Visit her website here - pilateswitheimear.ie.

  • To enrol directly for Yoga with Yvonne call 087 6478164 - Classes available Tuesday evenings and Friday mornings.

  • To enrol directly for Yoga with Ruth call 089 420858 - Classes available Monday evening and Thursday evening.

Liên Hệ

Địa chỉ

Cashel Lodge,
St. Patricks Rock,
Cashel,
Co. Tipperary
E25 PY79

Điện Thoại

+353 62 61003

Email

info@cashel-lodge.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 62 61003

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách